"Demokracja wymaga, aby przesłanki decyzji Prezydenta, który na mocy art.126.2 Konstytucji czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, były dostępne dla społeczeństwa, w tym dla kręgów fachowych w danej sprawie. Jest to tym bardziej istotne, że ustawa w sprawie zmian w systemie emerytalnym budzi zasadnicze zastrzeżenia ze strony kręgów prawniczych, między innymi - byłego prezesa Trybunału Konstytucyjnego" - czytamy w apelu do prezydenta, przesłanego w piątek PAP przez Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju.

Pod apelem podpisali się: przewodniczący FOR prof. Leszek Balcerowicz, senator RP i b. premier Włodzimierz Cimoszewicz, b. prezes i sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień, b. minister przemysłu Tadeusz Syryjczyk oraz b. minister gospodarki Janusz Steinhoff.

Podkreślili oni, że "sytuacja, w której ekspertyzy, które mają być podstawą podjęcia decyzji przez prezydenta, nie byłyby dostępne społeczeństwu, przeczyłaby zasadzie przejrzystości i uczciwości debaty publicznej na temat stanowienia prawa".

Prezydencka minister Irena Wóycicka po środowym spotkaniu prezydenta Bronisława Komorowskiego z pracodawcami i związkowcami nt. zmian w OFE powiedziała, że prezydent zawsze przed podpisaniem ustawy jeszcze raz analizuje aspekty merytoryczne i prawne, więc jeszcze kilka dni na pewno na to potrzebuje.

"Pan prezydent ma 21 dni na podjęcie decyzji po tym, jak ustawa przyjęta przez parlament wpłynie do kancelarii. I podejmie decyzję w tym czasie. (...) Myślę, że pan prezydent podejmie decyzję bez zwłoki, jak tylko będzie przekonany co do zasadności swojej decyzji." - mówiła Wóycicka.

Uchwalona przez Sejm w ubiegłym tygodniu ustawa w sprawie zmian w systemie emerytalnym zakłada, że składka do OFE zostanie początkowo zmniejszona z 7,3 proc. do 2,3 proc., potem będzie stopniowo wzrastać, by w 2017 r. osiągnąć 3,5 proc. Zasady dziedziczenia pieniędzy, które trafią na subkonta w ZUS, będą takie same, jak w OFE. Środki te będą waloryzowane o wskaźnik wzrostu gospodarczego z ostatnich pięciu lat i wysokość inflacji.

Rząd zaproponował też wprowadzenie od 2012 r. 4-proc. ulgi podatkowej (liczonej od podstawy opodatkowania) dla osób dodatkowo oszczędzających na emeryturę na tzw. indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zmianie ma ulec górny limit udziału akcji w portfelu OFE. Obecny, który wynosi 40 proc. aktywów funduszy, ma do 2020 r. osiągnąć 62 proc., a docelowo 90 proc. Od 1 stycznia 2012 r. zacznie obowiązywać zakaz akwizycji na rzecz OFE. Ustawa - z pewnymi wyjątkami - wejdzie w życie 1 maja 2011 r. Senat nie zgłosił w środę poprawek do ustawy.

Według rządu zmiany pozwolą ograniczyć potrzeby pożyczkowe państwa do 2020 r. o ok. 190 mld zł.(PAP)