Dla obliczenia akcyzy cena zakupu auta w USA może być niższa od wartości rynkowej podobnego samochodu w Polsce ze względu na specyfikę rynku amerykańskiego.

NSA przyznał rację organowi celnemu, że samochody zakupione w USA, potem wprowadzone na terytorium UE w Niemczech i tam oclone, a następnie sprowadzone do Polski – są samochodami nabytymi wewnątrzwspólnotowo. Nie zgodził się jednak z podwyższeniem podstawy opodatkowania przez organ. Sąd wyjaśnił, że podstawą opodatkowania akcyzą przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu samochodu osobowego jest cena zapłacona przez nabywcę.

Jednocześnie w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego, gdy wysokość podstawy opodatkowania bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od średniej wartości rynkowej tego samochodu osobowego, organ wzywa do jej zmiany lub podania przyczyn uzasadniających tę wysokość. Następnie organ wszczyna procedurę, której celem jest urealnienie podstawy opodatkowania. Procedurę weryfikacji wartości celnej w Polsce stosuje się dopiero wówczas gdy cena odbiega całkowicie od cen na rynku nabycia pojazdu. Wyrok NSA, sygn. akt I GSK 103/10, jest prawomocny.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 5 maja 2011 r.