Treść projetowanych regulacji nie ulega zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących w rozporządzeniu z 17 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 718).  Kwartalny okres rozliczeniowy akcyzy można stosować w przypadku wyrobów węglowych. Deklarację AKC-WW należy składać w takim przypadku w terminie do 25. dnia przypadającego w drugim miesiącu po kwartale, w którym powstał obowiązek podatkowy. W tym samym terminie należy dokonać zapłaty podatku.

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia przewidziane jest 1 listopada 2013 r.