Grupa posłów KP Solidarna Polska, która była wnioskodawcą projektu, chciała zastąpić oświadczenia składane przez kupującego zaświadczeniami wydawanymi przez naczelnika urzędu celnego uprawniającymi do niższej stawki akcyzy. Osoby ubiegające się o wydanie tego rodzaju zaświadczeń miały być zobowiązane, poza wskazaniem danych identyfikujących, do zadeklarowania rodzaju, typu, liczby posiadanych urządzeń grzewczych oraz miejsca (adresu), gdzie znajdują się te urządzenia.

W projekcie przewidywano utrzymanie obowiązku rejestrowania sprzedaży wyrobów akcyzowych z obniżoną stawką akcyzy i przekazywania do urzędu celnego miesięcznych zestawień wskazujących nabywców tych towarów. Projekt upraszczał też niektóre inne obowiązki sprzedawców wyrobów akcyzowych, m.in. eliminował spoczywający na nich obowiązek kontroli sposobu i prawidłowości wykorzystania wyrobów akcyzowych przez ich nabywców.

W piątek, 7 lutego posłowie w bloku głosować na 60 posiedzeniu Sejmu zdecydowali o odrzuceniu tego projektu (druk 2020).