Częściowo wynika to z mechanizmu opodatkowania niektórych wyrobów akcyzowych, który powoduje, że w przypadku wystąpienia silnej konkurencji na danym rynku wpływy z podatku akcyzowego zmniejszają się na skutek legalnych działań przedsiębiorców. Działania przedsiębiorców w tym przypadku nie mają na celu uniknięcia opodatkowania akcyzą, ale zwiększenie swojej pozycji na rynku. Część z państw członkowskich Unii Europejskiej zauważyło tę tendencję i wprowadziło rozwiązania ograniczające skutki takich działań, co przyniosło korzyści również przedsiębiorcom.

Prof. Modzelewski: Oszustwa w podatku akcyzowym są bardziej opłacalne niż w VAT >>

 

 


 

Silna konkurencja na części rynków akcyzowych powoduje, że wpływy z podatku akcyzowego, a w konsekwencji i VAT, nie wzrastają istotnie i nie podążają za wzrostem legalnej sprzedaży tych wyrobów. Więcej na temat problemu wojen cenowych i ich oddziaływania na poziom wpływów z podatku akcyzowego w artykule opublikowanym w sierpniowym numerze Przeglądu Podatkowego pt. Mechanizmy zapobiegania obniżeniu wpływów budżetowych związanych z agresywną konkurencją na rynkach wyrobów akcyzowych. >>