Model ten przewiduje, że całość zadań z obszaru finansów i księgowości izb celnych przejmie Izba Celna w Krakowie. Realizacja koncepcji centralizacji związana jest z szeregiem działań przygotowawczych polegających m.in. na uruchomieniu systemów informatycznych umożliwiających automatyzację rozliczeń. Przesunięcie wdrożenia tego modelu związane jest z tym, że nadal trwają prace nad poszczególnymi produktami Programu e-Cło i ostateczny termin ich zakończenia nie jest jeszcze znany.

Zmiana polega na uchyleniu przepisu rozporządzenia z 6 maja 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy (Dz. U. poz. 664) stanowiącego, że od 1 lipca 2015 r. właściwą izbą celną, na której rachunek bankowy będzie dokonywać się wpłaty kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z której rachunku bankowego będzie dokonywać się wypłat kwot z tytułu zwrotu akcyzy, będzie Izba Celna w Krakowie, której zasięg terytorialny w tym zakresie obejmie całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W konsekwencji nadal będzie obowiązywać stosowana obecnie regulacja mówiąca, że „właściwe izby celne, na których rachunki bankowe dokonuje się wpłat kwot z tytułu zapłaty akcyzy, przedpłat akcyzy i wpłat dziennych oraz z których rachunków bankowych dokonuje się wypłat kwot z tytułu zwrotu akcyzy, a także terytorialny zasięg ich działania w tym zakresie, określa załącznik do tego rozporządzenia” - opublikowana w rozporządzeniu z 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy (Dz. U. poz. 422).

Rozporządzenie z 22 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy (Dz. U. poz. 889) wejdzie w życie 30 czerwca 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa