Akcyza na gaz ziemny już od 1 listopada

Senatorowie wprowadzili dwie poprawki do nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym, która wprowadzwa opodatkowanie akcyzą gazu ziemnego.

Nowelizacja implementuje do polskiego prawa przepisy unijnej dyrektywy 2003/96/WE dotyczącej opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej. Obecnie w Polsce obowiązuje zwolnienie z akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opałowych, jednak - zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym - zwolnienie to wygasa z końcem października 2013 roku.

Nowelizacja przewiduje szeroki katalog zwolnień z akcyzy. Katalog zwolnień od podatku akcyzowego dla wyrobów gazowych obejmuje nie tylko zwolnienia obowiązkowe przewidziane w przepisach UE, ale także zwolnienia nieobowiązkowe (fakultatywne). Z opodatkowania akcyzą zwolnione będą m.in.: podmioty zużywające gaz ziemny przeznaczony do celów opałowych: gospodarstwa domowe oraz organy użyteczności publicznej.

Nowelizacja wprowadza do ustawy o podatku akcyzowym definicję wyrobów gazowych, finalnego nabywcy gazowego i pośredniczącego podmiotu gazowego.

Nowe przepisy będą obowiązywały od dnia 1 listopada.

Opracowanie: Katarzyna Bogucka, RPE WKP

Źródło: www.senat.gov.pl, stan z dnia 23 września 2013 r.

Data publikacji: 23 września 2013 r.