Pilotażowy program Krajowego Telefonu Interwencyjnego Administracji Podatkowej (KTI AP) o numerze telefonu 800 807 007 oraz skrzynki poczty elektronicznej powiadom_podatki@mf.gov.pl, wdrożony został w Izbie Skarbowej w Zielonej Górze i ma na celu celu scentralizowanie przyjmowania od obywateli informacji na temat naruszeń przepisów prawa podatkowego i opinii dotyczących funkcjonowania administracji podatkowej.

Informacje te przyjmowane przez Izbę Skarbową w Zielonej Górze będą następnie przekazywane, za pośrednictwem Ministerstwa Finansów, do jednostek właściwych do podjęcia działań. Otrzymane informacje pozwolą na usprawnienie nadzoru i koordynacji nad postępowaniami prowadzonymi przez administrację podatkową oraz poprawę jakości funkcjonowania administracji podatkowej, w tym ocenę jakości wykonywania obowiązków przez jej pracowników.

Zarówno telefon interwencyjny jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji. Krajowy Telefon Interwencyjny Administracji Podatkowej czynny jest w dni robocze od godz. 7:00 do 17:00. Połączenie telefoniczne jest bezpłatne.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa