Funkcjonariusze Delegatury ABW w Poznaniu, działając pod nadzorem tamtejszej prokuratury okręgowej, zatrzymali 10 osób, którym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Przeszukano także miejsca zamieszkania zatrzymanych oraz siedziby podmiotów gospodarczych na terenie całego kraju. Zabezpieczono środki finansowe w wysokości ponad 4,5 mln zł.

Wśród zatrzymanych znalazły się osoby oskarżane o kierowanie grupą przestępczą, a także przedstawiciele firm, które tworzono specjalnie po to, aby dokonać konkretnych transakcji.

Przestępczy proceder polegał na zawyżaniu wartości eksportowanych do Pakistanu towarów. Następnie zainteresowani otrzymywali nienależny zwrot podatku VAT. Skarb Państwa został narażony w ten sposób na straty co najmniej 25 mln zł.