Mimo że to już ostatni dzwonek na przygotowanie szkół do nowego roku szkolnego, wiele istotnych aktów prawnych wciąż jest w fazie projektu. Są to m.in. rozporządzenia dotyczące nauczania indywidualnego, podstawy programowej w liceach czy zasad programu "Aktywna Tablica". A - jak wynika z medialnych zapowiedzi ministra Przemysława Czarnka - zmian ma być dużo więcej, zwłaszcza w kontrowersyjnej noweli Prawa oświatowego, powszechnie znanej jako "Lex Czarnek".

Czytaj w LEX: Kalendarz zadań dyrektora - Sierpień 2021 >

 

Dyrektorze, orientuj się

Niedawno resort ogłosił, że szkoły mogą starać się o specjalne stacje do dezynfekcji rąk - informację ogłoszono w piątek, 6 sierpnia, późnym popołudniem. Ostatecznym terminem na złożenie wniosku była natomiast środa, 11 sierpnia. Termin nie za długi, biorąc pod uwagę fakt, że spora część szkolnej kadry przebywa na urlopach. Podobnie wyglądała kwestia dodatkowych zajęć, które mają pomóc zniwelować zaległości powstałe podczas zdalnej nauki.

Czytaj w LEX: Zadania dyrektora we wrześniu - procedury i wzory >

 

 

Rozporządzenie ogłoszono 28 maja, weszło w życie dzień później, a wnioski o dodatkowe zajęcia w minionym roku szkolnym należało złożyć do 1 czerwca 2021 r. Nieco więcej czasu mieli dyrektorzy starający się o zajęcia w roku szkolnym 2021/2022 - mogli wniosek złożyć do 25 czerwca 2021 r., niemniej nie wszyscy się wyrobili. MEiN postanowiło pomóc spóźnialskim i wydłużyć terminy - stosowne rozporządzenie ogłosiło 23 lipca 2021, dając dyrektorom tydzień na złożenie wniosków.

Czytaj w LEX: Sierpniowe posiedzenie rady pedagogicznej - obowiązki dyrektora >

- Te terminy były absurdalne - mówił serwisowi Prawo.pl Krzysztof Baszczyński, wiceprezes ZNP, krytykując przy tym zasady finansowania zajęć, o które do ostatniej chwili spierano się w parlamencie.  - Odrzucono senacką poprawkę, by 187 mln złotych na zajęcia wyrównawcze mogło być wykorzystane jedynie dla dobra uczniów. Bez takiego zapisu organy prowadzące mogą wykorzystać te pieniądze na inne cele, jeżeli nie zgłoszą się szkoły, które chcą zorganizować zajęcia wyrównawcze – mówił.

 

Ćwiczenia, badania okulistyczne, dodatkowe zajęcia - sposób MEN na koronawirusa>>

 

Ostatni dzwonek na zmiany

Jak mówi serwisowi Prawo.pl Marek Pleśniar, dyrektor biura Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, to ostatni moment, by opublikować wszystkie istotne akty prawne, bo dyrektorów czeka teraz intensywna praca nad przygotowaniem szkoły na nowy rok szkolny.
- Trochę trudno to robić, gdy nie do końca wiemy, na czym stoimy - tłumaczy. - O wielu rzeczach dowiadujemy się z wypowiedzi medialnych, a akty prawne wydawane są na ostatnią chwilę. Oczywiście takie problemy to nic nowego, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że istotne z punktu widzenia pracy szkoły ukazują się 1 września, ale tak być nie powinno - mówi. Dodaje, że ukazanie się aktów prawnych po tym terminie, będzie już trochę musztardą po obiedzie.

Czytaj w LEX: Szczepienia uczniów przeciw COVID-19 w szkołach i placówkach oświatowych - jak organizować? >

- Dyrektorzy już wrócili do pracy, niedługo odbędą się spotkania z kuratorami i wszystko powinno być już wiadome. Nie do końca jednak wierzę w to, że tak będzie, bo ostatnio - być może przyczyniła się do tego pandemia - większość przepisów wydawana jest na ostatnią chwilę - mówi Pleśniar. Tymczasem - jak zwraca uwagę - nie do końca wiadomo nawet, jak będzie wyglądać kwestia reżimu sanitarnego w szkołach, jeżeli realizowany ma być wariant całkowitego powrotu do nauki stacjonarnej.

Zobacz w LEX: Plan nadzoru pedagogicznego szkoły podstawowej 2021/22 >

 

Zmiany w prawie oświatowym zaplanowane na rok szkolny 2021/2022 - projekty:

  • Rozporządzenie utrzymujące w mocy rozwiązanie, które pozwala na kontynuowanie indywidualnego nauczania w formie zdalnej. Będzie się to odbywało na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia. Ma obowiązywać od 1 września 2021 r.
  • Nowela rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020–2024 – „Aktywna tablica” zmieni zasady dofinansowywania sprzętu, w tym wykorzystywanego przy nauczaniu na odległość.
  • Zmiany w podstawie programowej dla liceów - wprowadzi zmiany na listach lektur. Z rozporządzenia zostanie usunięte zalecenie, by wychowanie do życia w rodzinie było przeprowadzane na pierwszej lub ostatniej godzinie lekcyjnej.
  • Podobnie jak w roku szkolnym 2020/2021, egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. Uczniowie przystąpią do egzaminu z trzech przedmiotów, tj. z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego; nie będzie przeprowadzany egzamin z przedmiotu dodatkowego (egzamin ten zostanie przeprowadzony po raz pierwszy w 2024 r.). Egzamin ósmoklasisty - po wejściu w życie nowych przepisów - już zawsze będzie przeprowadzany w maju. 

 

COVID-19 nie odpuszcza, MEN chce dofinansować laptopy dla nauczycieli>>

 

Projekt zmian w uprawnieniach kuratora

Na stronie rządowego centrum legislacji udostępniono też projekt noweli ustawy – Prawo oświatowe. Zmiana ma zwiększyć uprawnienia kuratora oświaty, według MEiN to reakcja na skargi uczniów i rodziców, bo zdarzało się, że dyrektorzy szkół nie wykonywali zaleceń nadzoru pedagogicznego. Po nowelizacji zmieni skład komisji przeprowadzającej konkurs na dyrektora szkoły - będzie w niej zasiadać pięciu przedstawicieli organu prowadzącego – dotychczas było to 3 członków komisji. Konieczne będzie uzyskanie pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku gdy organ prowadzący szkołę lub placówkę powołuje na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki osobę niebędącą nauczycielem oraz  gdy organ prowadzący powierza stanowisko ustalonemu przez siebie kandydatowi.

Czytaj w LEX: Konkursy na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki w świetle nowych regulacji prawnych >

Kurator sądowy - rola i zadania>>

Pleśniar: Urzędnik kuratoryjny będzie jak prokurator>>
 

 

Żadnych organizacji społecznych bez opinii kuratora

Ta sama nowela wprowadzi warunki, które będzie musiała spełnić organizacja społeczna lub stowarzyszenie, chcące poprowadzić zajęcia z uczniami. Dyrektor najpóźniej na dwa miesiące przed przeprowadzeniem lekcji prześle konspekt zajęć organowi nadzoru pedagogicznego. Zajęcia będzie można przeprowadzić, jeżeli kurator wyda pozytywną opinię. Następnie konspekt udostępnia się rodzicom niepełnoletniego ucznia, a oni wyrażają lub nie wyrażają zgody na udział ucznia w zajęciach. W przypadku organizacji już działających we współpracy ze szkołami, dyrektor będzie musiał wystąpić do kuratora w ciągu dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy.

 

Gdy porozumienia nie ma, o ocenie dyrektora zdecyduje kurator>>

Koniec autonomii szkół - kurator zdecyduje, dyrektor odpowie>>

 

Zmiany w Karcie Nauczyciela

Być może w przyszłym roku szkolnym pojawią się też zmiany w Karcie Nauczyciela (etap konsultacji założeń do projektu), MEiN planuje bowiem przetasowanie uprawnień pedagogów, argumentując to chęcią zwiększenia ich wynagrodzeń. Wdrożenie reformy będzie o tyle trudne, że z konsultacji dotyczących noweli wycofały się związki zawodowe. Resort proponuje zwiększenie pensum nauczyciela o dwie godziny. Ale to nie wszystko – pedagodzy uczący przedmiotów, które – według MEiN – wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych, mają realizować po dwie godziny zajęć rozwijających zainteresowania. Chodzi o nauczycieli wychowania fizycznego, plastyki i muzyki.

Zobacz w LEX: Plan nadzoru pedagogicznego szkoły ponadpodstawowej 2021/22 >

Będą dalsze prace nad propozycjami dotyczącymi pensum i wynagrodzeń>>