Finanse publiczne mimo kryzys są w bardzo dobrym stanie; to dlatego możemy zaoferować dzisiaj samorządowcom 6 mld zł plus środki konkursowe na realizację wielu projektów infrastrukturalnych, inwestycyjnych - mówił premier Mateusz Morawiecki w czwartek w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

 

Dwie kwoty bazowe w ustawie budżetowej

Ustawa budżetowa na 2020 r. zakłada dwie kwoty bazowe, na podstawie których wyliczane są wynagrodzenia nauczycieli. Od 1 września 2020 r. stawka ta ma wynosić 3537,80 zł, czyli 200,45 zł więcej od kwoty bazowej obowiązującej od 1 stycznia do 31 sierpnia 2020 r. Po zmianie kwoty bazowej od września 2020 r. zwiększy się minimalne wynagrodzenie pedagogów wyniesie (brutto):

  •         nauczyciel stażysta - 2948 zł (wzrost o 167 zł);
  •         nauczyciel kontraktowy - 3033 zł (wzrost o  172 zł);
  •         nauczyciel mianowany - 3445 zł (wzrost o  195  zł);
  •         nauczyciel dyplomowany - 4046 zł (wzrost o 229 zł

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy nauczycieli >

Ustawa budżetowa obowiązuje, ale wkrótce może się ona zmienić. W związku z trudną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa, rząd zapowiada nowelizację budżetu. Minister finansów mówił, że może to nastąpić w sierpniu, ale na razie chce zdradzać żadnych szczegółów. Nie wiadomo więc, czy ewentualne zmiany mogą dotyczyć też wydatków na oświatę. 

Sprawdź w LEX: Czy dodatek uzupełniający wpłacony nauczycielom w poprzednim roku kalendarzowym jest uwzględniany jako składnik wynagrodzeń nauczycieli w kolejnym roku? >

 

Wzrost wynagrodzeń od września 2020

Minister edukacji zapewnił, że dopóki budżetu nie zmieniono, nie ma zagrożenia dla podwyżek dla pedagogów. - Zapisane są pieniądze. Dopiero gdy rozpoczną się prace nad budżetem i pojawi się ta kwestia, będziemy podejmować decyzje. Trudno zmieniać budżet, który jest korzystny z punktu widzenia nauczycieli, bo przewiduje sześcioprocentową podwyżkę - tłumaczył Piontkowski.

Czytaj w LEX: Dodatek motywacyjny nauczycieli w okresie wakacyjnym >

Co więcej - zdaniem szefa resortu edukacji - subwencja zawiera kwoty, które mają pozwolić na wypłacenie podwyżki, więc samorządy powinny sobie poradzić finansowo z wypłatami wynagrodzeń. - Przypomnę, że subwencja oświatowa co roku bardzo poważnie rośnie. Na 2020 rok jest w wymiarze około 50 mld zł. To jest prawie 3 mld zł więcej niż w poprzednim. Przypomnę również, że samorządy w ostatnich latach miały znacznie zwiększone dochody z większymi wpływami z PIT i CIT. Szacujemy, że w ciągu ostatnich czterech lat ten wzrost wynosił około 30 procent - mówił Piontkowski.

Czytaj w LEX: Wynagrodzenie i ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy nauczycieli i dyrektorów przedszkoli >

 


Samorządowcy innego zdania

Jak zwracają uwagę samorządowcy, subwencja nie wystarczy na pokrycie kosztów funkcjonowania oświaty, a przez zmiany w podatkach i kryzys związany z epidemią mocno ucierpią też dochody własne jednostek samorządu terytorialnego. Nie bez znaczenia jest też wzrost wydatków związany z zachowywaniem reżimu sanitarnego. - Mało kto miałby dziś wątpliwości, że jednym z głównych czynników blokujących rozwój samorządu terytorialnego są wydatki na realizację zadań oświatowych. Nie wiem, jak można z tymi faktami dyskutować. Faktycznie standard finansowy A z każdym rokiem rośnie, ale nie jest to wzrost proporcjonalny do kosztów ponoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego – standard wzrósł o ok. 6 proc., a koszty prawie dwukrotnie, bo o ponad 11 proc. - mówił Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich. Związkowcy postulują zwiększenie subwencji oświatowej o 30 proc. w tym roku i o drugie tyle w kolejnym.

Wyższa płaca za lepsze efekty - system wynagrodzeń nauczycieli do poprawki>>

 

Pensje powiązane ze średnim wynagrodzeniem

Związek Nauczycielstwa Polskiego chce natomiast wprowadzenia do Karty Nauczyciela zasady, że wysokości kwot średniego i zasadniczego wynagrodzenia nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, stanowią określony procent kwoty przeciętnego wynagrodzenia obowiązującej w III kwartale poprzedzającego roku budżetowego.

Według ZNP należy zapisać w Karcie (art. 30 ust. 3), że średnie wynagrodzenie nauczycieli stanowi dla:

  • nauczyciela stażysty – 90 proc.,
  • nauczyciela kontraktowego – 100 proc.,
  • nauczyciela mianowanego – 125 proc.,
  • nauczyciela dyplomowanego – 155 proc.

Czytaj w LEX: Zasady opracowywania regulaminu wynagradzania nauczycieli według najnowszej linii orzeczniczej organów nadzoru >

Obywatelski projekt w tej sprawie miał trafić do Sejmu, ale epidemia koronawirusa przerwała zbieranie podpisów. Teraz nad podobnym rozwiązaniem zastanawia się rząd, minister Piontkowski podkreślił, że wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego powinno zostać zrównane z przeciętnym wynagrodzeniem.