Projekt ustawy budżetowej na 2022 r. zakłada utrzymanie kwoty bazowej w wysokości  3537,80 zł - czyli na tym samym poziomie co przez cały 2021 r.

 

Zmiany w Karcie Nauczyciela – redukcja etatów sfinansuje podwyżkę>>

 

Zamrożenie pensji i nagród

Jako że ta wartość ma kluczowy wpływ na wysokość minimalnego wynagrodzenia - jeżeli kolejnych zmian nie będzie minimalne wynagrodzenie nauczycieli w 2022 wyniesie (brutto):

  •         nauczyciel stażysta - 2949 zł;
  •         nauczyciel kontraktowy - 3 034 zł;
  •         nauczyciel mianowany - 3445 zł;
  •         nauczyciel dyplomowany - 4046 zł.

Subwencja oświatowa ma wzrosnąć o 2,6 proc. - czyli mniej niż w zeszłym roku, kiedy to wzrosła o 4,2 proc.  Pozostałe kwoty powiązane z wynagrodzeniem i nagrodami nauczycieli zostaną utrzymane na tym samym poziomie, co - przy rosnącej inflacji - de facto oznacza obniżkę.

ZNP rozpoczyna zbiórkę podpisów pod projektem nowego systemu wynagrodzeń nauczycieli>>

Nagrody i fundusze na doskonalenie bez podwyżek

W dodatku jako podstawę uwzględniono kwoty ze stycznia 2018 - czyli nie tylko nie wzięto pod uwagę rosnącej inflacji, ale też nawet sprzed podwyżek dla nauczycieli, które i tak nie oszołomiły pedagogów swoją wielkością. Ustawa okołobudżetowa określa też środki na nagrody i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Według projektu na 2022 r. na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wyodrębnia się w budżetach wojewodów łącznie w wysokości do 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty - według kwoty bazowej na 1 stycznia 2018 r. Na wypłaty nagród dla nauczycieli za ich  osiągnięcia  dydaktyczno-wychowawcze  wyodrębnia  się  w  budżecie  ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania  wyodrębnia się natomiast kwoty w wysokości do 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty (również z 2018 r.).

Składniki i stawki wynagrodzenia nauczycieli>>

Sprawdź w LEX: Jak prawidłowo powinien być naliczony odpis na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników obsługi w szkole? >

Zamrożono pieniądze na doskonalenie nauczycieli, według projektu w budżetach wojewodów wyodrębnia się środki na wspieranie  organizacji doradztwa metodycznego na obszarze województwa, w łącznej wysokości 12.400 średnich  wynagrodzeń  nauczyciela dyplomowanego. Pod uwagę będzie brana wysokość wynagrodzenia nauczyciela dyplomowanego z stycznia 2018 r. (tak samo było w 2020 r.).

Czytaj w LEX: ZFŚS w oświacie - odpisy i zasady korzystania z funduszu >

 

MEiN planuje reformę

Minister edukacji utrzymuje, że podwyżki będą - na razie wygląda jednak na to, że będą powiązane ze stratą niektórych dodatków i zwiększeniem pensum. Tak wynika z założeń do noweli Karty Nauczyciela.  MEiN proponuje m.in. zwiększenie pensum nauczyciela o cztery godziny. Ale to nie wszystko – pedagodzy uczący przedmiotów, które według resortu wymagają mniej czasu na przygotowanie się do zajęć lub sprawdzanie prac pisemnych, mają realizować po dwie godziny zajęć rozwijających zainteresowania. Chodzi o nauczycieli wychowania fizycznego, plastyki i muzyki.

 

Proponuje, też powiązanie pensji z minimalnym wynagrodzeniem, co zapewniałoby waloryzację - propozycję odrzucają związkowcy. Przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego, Forum Związków Zawodowych i oświatowej Solidarności po spotkaniu w środę w Centrum Partnerstwa Społecznego "Dialog" wyrazili zdecydowany sprzeciw wobec zapowiadanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki zmian w Karcie Nauczyciela, które mają wejść w życie we wrześniu 2022 r.
- Zdecydowanie odrzucamy propozycje Ministerstwa Edukacji i Nauki z 21 września 2021 r. dotyczące zmian w pragmatyce nauczycielskiej - głosi pierwszy punkt oświadczenia. W drugim punkcie sygnatariusze domagają się powiązania wysokości minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce narodowej. Związkowcy domagają się również przywrócenia nauczycielom uprawnień do emerytur na zasadach określonych w art. 88 Karty Nauczyciela.