Deklarację taką minister złożył podczas zorganizowanej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie prezentacji raportu Gov-Tech na temat planowanego wprowadzenia do szkół przedmiotu biznes i zarządzanie.

- Chcemy, żeby na maturze przedmiot z rozszerzenia biznes i zarządzanie miał również wymiar praktyczny, czyli takie zadania rozwiązywane w grupach. Wydaje się, że to będzie nowość na skalę dotąd niespotykaną – powiedział. I dodał, że przedmiot przeznaczony jest dla szkół ponadpodstawowych. - W rozszerzeniu tylko występuje matura z biznesu i zarządzania – powiedział.

Czytaj: ​Biznes i zarządzanie - nowy przedmiot zastąpi podstawy przedsiębiorczości>>

Nowy przedmiot zamiast podstaw przedsiębiorczości

Od 1 września 2023 r. podstawy przedsiębiorczości zostały zastąpione nowym przedmiotem: biznes i zarządzanie - od 2027 r. będzie można wybrać go jako przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym na egzaminie maturalnym. 

Nowy przedmiot – obok zagadnień związanych z finansami osobistymi, rynkiem pracy czy systemem gospodarczym – ma kłaść nacisk na rozwijanie umiejętności praktycznych, pracę w grupach, analizowanie praktycznych przykładów doświadczeń polskich i zagranicznych przedsiębiorców oraz rozwijanie kompetencji liderskich.  Jak wyjaśniał MEiN - nowy przedmiot jest wprowadzany do szkół, aby dostosować edukację do rzeczywistych potrzeb rynku pracy oraz uczelni. Jego celem jest także wyposażenie młodych ludzi w kompetencje, które pozwolą im sprawnie funkcjonować w świecie finansów i zarządzania oraz podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe.

 

– Reforma przedmiotu podstawy przedsiębiorczości to krok do nowoczesnego i praktycznego nauczania. Wprowadzenie nowego przedmiotu, ma na celu rozwijanie kompetencji efektywnego zarządzania własnymi finansami – podkreślił minister Przemysła Czarnek. Dodał, że przedmiot ten będzie w perspektywie czasu możliwy do wyboru na egzaminie maturalnym. – Na maturze można będzie go zdawać od 2027 r. – mówił minister.

Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyna Orłowska w swoim wystąpieniu podkreśliła potrzebę praktycznego nauczania przedsiębiorczości. – Gdybyśmy przeliczyli, ile czasu w ciągu 12 lat edukacji poświęca się zagadnieniom przedsiębiorczości to wychodzą jedynie 2 dni. Jest to zdecydowanie za mało – mówiła. Dodała również, że Raport jest wynikiem współpracy oraz wielokrotnych spotkań z przedstawicielami m.in. przedsiębiorców i stowarzyszeń.

Konsultacje wśród nauczycieli i uczniów

W ostatnich miesiącach zostały przeprowadzone konsultacje, w których udział wzięło ponad 2 tys. nauczycieli i ponad 1,2 tys. uczniów, a także rektorzy, wykładowcy uczelni, przedstawiciele NGO oraz przedsiębiorcy. Raport to końcowy efekt tej szerokiej współpracy. Omówione w nim zagadnienia dotyczą kluczowych obszarów przedmiotu BiZ w szkołach ponadpodstawowych.

Najważniejsze wnioski z konsultacji:

  • efekty kształcenia BiZ powinny zawierać kompetencje – 4K (kooperacja, komunikacja, kreatywność, krytyczne myślenie);
  • matura projektowa – wprowadzenie projektu zespołowego jako składowej części matury (30 proc.) z BiZ;
  • redukcja treści makroekonomicznych na rzecz tematyki finansów osobistych;
  • szkolenia i scenariusze dla nauczycieli – luka kompetencyjna jest znaczącym czynnikiem wprowadzenia BiZ;
  • praktycy w szkole – zaangażowanie przedsiębiorców i praktyków biznesu w nauczaniu;
  • metodyka case study – elementy podstawy programowej oparte na aktualnych, lokalnych analizach przypadków biznesowych;
  • utworzenie platformy edukacyjnej dedykowanej BiZ-owi – e-learning oparty na symulacjach biznesowych i materiałach wideo.