W połowie stycznia w Trybunale Konstytucyjnym związek prokuratorów chce złożyć skargę na przepisy zamrażające płace sędziów i prokuratorów. We wtorek prezydent podpisał ustawę okołobudżetową dotyczącą m.in. tych wynagrodzeń.

Nasz wniosek do TK będzie gotowy około 7 stycznia, złożymy go w Trybunale do połowy miesiąca - powiedział PAP w środę wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury (ZZPiPP) prok. Jacek Skała. Dodał, że prokuratorzy wskażą w nim m.in. na konieczność ochrony praw nabytych i zasadę niedziałania prawa wstecz.

Prok. Skała zaznaczył, że do współpracy przy przygotowaniu skargi zostało zaproszone Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, które samodzielnie nie może występować do Trybunału. W ubiegłym tygodniu Iustitia apelowała do prezydenta Bronisława Komorowskiego o niepodpisywanie ustawy okołobudżetowej i skierowanie jej do TK.

Zgodnie z podpisanymi przez prezydenta przepisami zmieniającymi niektóre ustawy w związku z realizacją ustawy budżetowej zamrożone miałyby być płace sędziów i prokuratorów. Tymczasem w 2009 r. uchwalono przepisy przewidujące uzależnianie wynagrodzeń sędziów od ogłaszanego w Monitorze Polskim przez prezesa GUS przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale poprzedniego roku, a nie od kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. Wysokość uposażeń prokuratorów z mocy ustawy jest powiązana z wysokością płac sędziowskich.

Według stowarzyszenia sędziów wejście w życie przepisów okołobudżetowych doprowadzi do naruszenia zasady niezależności sądów i niezawisłości sędziów, zasady państwa prawnego oraz zasady ochrony praw nabytych. Do chwili uchwalenia ustawy okołobudżetowej sędzia nie miał podstaw do układania swoich spraw przy uwzględnieniu innego poziomu uposażenia (...) sędziowie zostali zaskoczeni projektem i uchwaloną praktycznie w przeddzień Nowego Roku ustawą okołobudżetową - wskazywała w piątek Iustitia.

Przeciwko zamrożeniu wynagrodzeń wypowiedziały się także niedawno zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych z Gdańska, Krakowa i Katowic. Rozwiązania te krytykowała również Krajowa Rada Sądownictwa. Zdaniem Rady projektodawca nie przedstawił powodów, dla których zamierza nie dopuścić do ewentualnej waloryzacji wynagrodzeń sędziowskich. Zamrożenie wynagrodzeń krytykowało też Stowarzyszenie Sędziów Themis.

Ustawa okołobudżetowa zawiera zmiany w przepisach, konieczne do realizacji budżetu państwa w 2012 r. Oprócz kwestii wynagrodzeń ustawa przewiduje m.in. podwyżkę akcyzy na olej napędowy i wyroby tytoniowe oraz likwidację tzw. lokat antybelkowych. Ponadto przewidywane jest zamrożenie w 2012 r. wysokości przyszłorocznych odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Chodzi o fundusz, z którego pracodawca dofinansowuje np. wypoczynek lub zapomogi dla najuboższych pracowników.

ZZPiPP zapowiedział także, że w styczniu do Trybunału Konstytucyjnego trafi inna skarga związku - dotycząca zeszłorocznej nowelizacji Prawa o ustroju sądów powszechnych. Na początku grudnia decyzję o zaskarżeniu tych przepisów podjęła również Krajowa Rada Sądownictwa. (PAP)

mja/ bos/ mag/