Emerytowani górnicy i renciści otrzymują decyzje z ZUS będące podstawą do wypłaty zaległego ekwiwalentu pieniężnego za węgiel.
Dopiero po pięciu latach wszyscy górnicy zatrudnieni w przedsiębiorstwach górniczych otrzymają pieniądze za zaległy deputat węglowy. Do ZUS wpłynęło około 11 tys. wniosków o ustalenie prawa do tego ekwiwalentu. - Na rozpatrzenie ich mamy równy miesiąc - wyjaśnia Jacek Dziekan, rzecznik prasowy ZUS. Prawo do otrzymania takiego świadczenia wynika z ustawy z 6 lipca 2007 r. o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (Dz.U. nr 147, poz. 1031). Ustawa ta wykonywała wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który wskazał, że prawo do deputatu węglowego lub ekwiwalentu wypłacanego przez ZUS mają wszyscy emeryci i renciści pracujący wcześniej w przedsiębiorstwach objętych Układem Zbiorowym Pracy dla Pracowników Zakładów Górniczych. Od 1 stycznia 2002 r. ustawodawca ograniczył prawo do deputatu tylko do emerytów i rencistów z kopalni całkowicie likwidowanych, wyłączając z tej grupy byłe przedsiębiorstwa robót górniczych. Spowodowało to odebranie części uprawnionych praw do świadczeń już przyznanych.
źródło: Gazeta Prawna, Bożena Wiktorowska, 7 grudnia 2007 r.