W ciągu roku liczba emerytów i rencistów spadła o 21,4 tys. osób.

Liczba samych emerytów na koniec października wyniosła 4 mln 969,1 tys. osób wobec 4 mln 966,0 tys. osób we wrześniu i 4 mln 942,0 tys. osób w październiku 2011 roku.

Kwota wypłat emerytur i rent w październiku wyniosła 13 mld 058,4 mln zł wobec 13 mld 026,7 mln zł we wrześniu i wobec 12 mld 398,5 mln zł w październiku 2011 roku.

Liczba emerytów kapitałowych na koniec października 2012 roku wyniosła 2,3 tys. osób wobec 2,2 tys. osób miesiąc wcześniej i 1,2 tys. w październiku 2011 roku - podał ZUS w komunikacie.

Kwota wypłat emerytur i rent kapitałowych w październiku wyniosła 209,4 tys. zł wobec 201,6 tys. we wrześniu i wobec 105,1 tys. zł w październiku 2011 roku.

Przeciętna wypłata wyniosła 89,45 zł wobec 90,91 zł we wrześniu i 88,50 zł w październiku 2011 roku.