Emigrancie, jeżeli masz więcej niż 45 lat i nie możesz odnaleźć się na rynku pracy po powrocie do kraju złóż do 29 października wniosek o przyznanie dotacji w wysokości 40 tys. na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

Każdy kto ma pomysł na własny biznes i spełnia warunki przewidziane w regulaminie może ubiegać się o dotację. Program Zostań w Polsce-swoim szefem" skierowany jest do osób powracających z emigracji, matek-emigrantek oraz osób, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników. Szansę na otrzymanie dotacji mają osoby nieaktywne zawodowo oraz nie prowadzące działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu - nie dotyczy to osób prowadzących działalność poza granicami kraju. W ramach programu odbędą się szkolenia dotyczące prawnych aspektów zakładania i prowadzenia firmy, warsztaty interpersonalne oraz doradztwo indywidualne.

Oprócz dotacji w wysokości 40 tys. dodatkowo będzie można otrzymać 1260 zł miesięcznie wsparcia pomostowego od 6 do 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności.

Program "Zostań w Polsce-swoim szefem" prowadzony jest przez Urząd Miasta st. Warszawy i skierowany jest do osób planujących stały pobyt na terenie województwa mazowieckiego.

Rekrutacja trwa od 27 września do 29 października 2010 r.,  udział jest bezpłatny.  

Źródło: http://beta.um.warszawa.pl/aktualnosci/zostan-w-polsce-swoim-szefem