23 października br. w siedzibie firmy Wolters Kluwer Polska odbyło się spotkanie poświęcone zagadnieniom związanym z rynkiem pracy osób niepełnosprawnych. Ekspertami byli Elżbieta Oleksiak (Kierownik Centrum Rehabilitacji w Polskim Związku Niewidomych, www.pzn.org.pl), Izabela Broczkowska (Koordynator Działu Aktywizacji Zawodowej w Centrum Integracja w Warszawie, www.integracja.org, www.niepelnosprawni.pl), Jakub Dębski (Specjalista ds. kontaktów z pracodawcami w Centrum Integracja w Warszawie), Krzysztof Kosiński (do niedawna przedstawiciel organizacji zrzeszającej pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne POPON, www.popon.pl). Uczestnikami byli członkowie Rady Programowej Serwisu HR oraz inni praktycy HR.

Zebrani dyskutowali o różnych aspektach, m.in.:
• czy zamieszczać w ogłoszeniu o pracę informację, że firma jest otwarta na osoby niepełnosprawne?
• czy w dokumentach składanych u pracodawcy powinna być zamieszczona informacja o posiadanej niepełnosprawności?
• czy istnieje potrzeba każdorazowego dostosowania miejsca pracy do osoby niepełnosprawnej?
• jak wszelkie dostępne uprawnienia (dla pracodawcy i osoby niepełnosprawnej) są oceniane przez osoby niepełnosprawne?
• czy istnieje, i jeśli tak to dlaczego, dyskryminacja osób niepełnosprawnych?
• czy jest konieczne, aby na rynku pracy osoby niepełnosprawne traktować w specjalny sposób?
• jakie są najlepsze kanały rekrutacji osób niepełnosprawnych?
• jakie są warunki powodzenia dla zwiększenia zatrudnienia wśród osób niepełnosprawnych?
• czy system edukacji osób niepełnosprawnych jest wystarczający i odpowiadający poszukiwanym kompetencjom?
• jakie są czynniki wpływające na wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych?
i ostatecznie
• czy obecna sytuacja na rynku pracy jest szansą, czy zagrożeniem dla niepełnosprawnych jako pracowników?
Więcej informacji o dyskusji już wkrótce. Kolejne spotkanie z cyklu już w styczniu. Będzie poświęcone sytuacji na rynku pracy młodych rodziców.