Mediana wynagrodzeń osób po pięćdziesiątym roku życia wyniosła 4100 PLN brutto miesięcznie. Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak &amp Sedlak w 2014 roku wynika, że pracownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 50 lat zarabiali w 2014 roku nieznacznie więcej – przeciętnie 4150 PLN.

W zależności od kryterium terytorialnego, istnieje niewielka dysproporcja płacowa między wynagrodzeniami osób przed i po 50. roku życia. W województwie wielkopolskim oraz śląskim pensje pracowników przed pięćdziesiątką, jak i po, były równe. Najlepszym pod względem wysokości wynagrodzeń było niewątpliwie mazowieckie. Wysokie zarobki osób po pięćdziesiątym roku życia były w województwach dolnośląskim, pomorskim oraz wielkopolskim. Z analizy wybranych branż wynika, że osoby po pięćdziesiątym roku życia zarabiały mniej przede wszystkim w bankowości, telekomunikacji, przemyśle ciężkim i usługach dla biznesu. W telekomunikacji zróżnicowanie wynagrodzeń pomiędzy tymi dwoma przedziałami wiekowymi wyniosło 533 PLN, czyli osoby przed pięćdziesiątką zarabiały o 10% mniej niż osoby po pięćdziesiątym roku życia.

Źródło: inf. pras. www.wynagrodzenia.pl, stan z dnia 12 marca 2015 r.