Dorabiają przede wszystkim osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych, a także umów o pracę z najniższym wynagrodzeniem. Dla nich dorabianie to konieczność.

Kolejna grupa to osoby zajmujące stanowiska, na których często nie jest potrzebny pracownik na cały etat. To m.in. informatycy, księgowi, kadrowi, specjaliści bhp, radcy prawni, specjaliści do spraw projektów unijnych, przedstawiciele wolnych zawodów.
Spowolnienie gospodarcze wiąże się także z większym ryzykiem w działalności gospodarczej. Dlatego drobni przedsiębiorcy decydują się coraz częściej na łączenie biznesu z pracą najemną.

Ewa Drzewiecka