W celu ustalenia, czy pracownikowi za dany miesiąc wypłacono wynagrodzenie nie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę, trzeba wziąć pod uwagę wynagrodzenie minimalne obowiązujące w miesiącu świadczenia pracy – nawet jeśli wypłata nastąpi w następnym miesiącu. Przyjęcie innego stanowiska oznaczałoby nierówne traktowanie pracowników zatrudnionych u pracodawców, u których wynagrodzenie jest wypłacane w ostatnim dniu miesiąca, względem pracowników zatrudnionych u tych pracodawców, którzy wypłacają pensje 10-tego dnia każdego następnego miesiąca kalendarzowego. Z powyższego wynika, że wynagrodzenie za grudzień 2013 r. może być niższe niż 1680 zł. Nie może natomiast wynosić mniej niż 1600 zł brutto (wynagrodzenie minimalne w 2013 r.).