Według nowych przepisów zwolniona z uczestniczenia w szkoleniu oraz złożenia egzaminu konsularnego może być osoba, która w okresie 12 miesięcy przed datą wyznaczenia na kandydata, złożyła egzamin w związku z wcześniejszym wyznaczeniem na urzędnika lub przestała pełnić funkcje konsularne nie dawniej, niż 12 miesięcy przed wyznaczeniem na kandydata.

 

Status aplikanta czasem o rok dłużej>>

 

Można zwolnić nawet i ze szkolenia

Jeśli kandydat zostanie zwolniony ze szkolenia przedegzaminacyjnego, to zgodnie z nowelą, będzie musiał uczestniczyć w szkoleniu przedwyjazdowym. Ze szkolenia przedwyjazdowego dyrektor generalny służby zagranicznej również będzie mógł jednak również zwolnić kandydata na urzędnika konsularnego, jeśli posiadana przez niego wiedza, doświadczenie i umiejętności dają gwarancję właściwego wykonywania funkcji konsularnych.

 

 


 

Po nowelizacji, członków komisji egzaminacyjnej wybierać ma się spośród członków służby zagranicznej, w tym osób zajmujących stanowiska kierownicze w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, "wyróżniających się wiedzą, doświadczeniem zawodowym oraz umiejętnościami praktycznymi".

 

Rozszerzone zostaną uprawnienia konsula, po nowelizacji - konsul będzie mógł żądać od organów władzy publicznej, sądów, prokuratury, organizacji lub instytucji udzielenia informacji lub udostępniania dokumentów, w tym zawierających dane osobę niezbędne do ochrony istotnych praw i interesów obywatela polskiego, jeśli będzie to konieczne do udzielenia pomocy konsularnej.