Wydłużenie okresu ochronnego
\

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało, aby starosta przyznawał pracodawcy dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50-go roku życia. Dofinansowanie przysługiwałoby przez 12 miesięcy, w sytuacji gdy bezrobotny ukończył 50 lat lub 24 miesiące jeżeli ma ponad 60 lat. Maksymalny poziom dofinansowania wyniósłby 30 proc. minimalnego wynagrodzenia czyli ok. 500zł miesięcznie.

Jednakże pracodawca, który otrzyma dofinansowanie będzie musiał zobowiązać się do zatrudnienia bezrobotnego także po upływie okresu dofinansowania. W przypadku osób z grupy 50+ gwarancja zatrudnienia wynosi 6 miesięcy (+12 miesięcy podczas których pracodawca otrzymuje dofinansowanie). Przy osobach powyżej 60. roku życia do gwarancji zatrudnienia, oprócz 24 miesięcy dofinansowania należy doliczyć dodatkowo 12 miesięcy. Pracodawca, który nie wywiąże się z powyższych warunków, zobowiązany będzie do zwrotu wszystkich wypłaconych świadczeń wraz z odsetkami ustawowymi.

Więcej: www.hrstandard.pl/2013/09/16/kolejne-wydluzenie-okresu-ochronnego

Źródło: www.hrstandard.pl, stan z dnia 17 września 2013 r.

Data publikacji: 17 września 2013 r.