Jak wynika z najnowszego raportu Gumtree.pl, 8 na 10 pracujących Polaków zauważa, że granice pomiędzy życiem prywatnym i zawodowym się zacierają, a co drugi z nich obserwuje ten proces we własnym życiu. Na nowy trend wpływają nie tylko nowoczesne technologie, ale też zmiana relacji między pracownikiem a pracodawcą. Aż 42 proc. pracodawców deklaruje, że utrzymuje z pracownikami relację prywatną. Natomiast pracownicy, wśród trzech najważniejszych czynników decydujących o wyborze miejsca pracy, oprócz zarobków, wskazują atmosferę miejsca pracy i osobowość przełożonego.

Już nie balans, a integracja

Co trzeci polski pracownik twierdzi, że nie ma potrzeby zachowywania granicy między pracą a prywatnością, co pozwala sądzić, że work-life integration nie jest zjawiskiem marginalnym. Co więcej, podobny odsetek pracodawców popiera taki tryb aktywności zawodowej (31 proc.).

– Nowe zjawisko, jakim jest work-life integration, zaczyna być zauważalne na polskim rynku pracy – stwierdza Katarzyna Merska, Koordynator ds. Komunikacji Gumtree.pl i autor raportu – Nie oznacza to, że zaczynamy pracować dłużej – czas przeznaczony na pracę i życie prywatne nie jest już po prostu w sztywnym podziale. Obecność tego trendu pokazuje, że zarówno pracodawcy, jak i pracownicy, stają się w dzisiejszych czasach bardziej elastyczni i niejako idą na wzajemne ustępstwa. Dla pracodawców nie stanowi już problemu odbieranie prywatnego telefonu w pracy, a jednocześnie współpracownicy i przełożeni nie widzą niczego niestosownego w wysyłaniu maili czy dzwonieniu poza ustalonymi godzinami pracy - dodaje.

Prywatnie w firmie

Sprawy prywatne w czasie i w miejscu pracy ma w zwyczaju załatwiać 36 proc. ankietowanych. Na co najczęściej pozwalają sobie Polacy w pracy? Co piąty pracownik prowadzi rozmowy przez telefon lub komunikatory społecznościowe, z rodziną lub znajomymi, przegląda strony www czy ogląda krótkie filmy niezwiązanych z zadaniami zawodowymi, 16 proc. przyznaje, że odbiera prywatne przesyłki od kurierów, zamówionych na adres miejsca pracy.

Praca po pracy

Jednym ze zjawisk, które są oznaką zaburzonego podziału sfery zawodowej i prywatnej, jest praca po godzinach. Co czwarty Polak przyznaje, że nadgodziny wykonuje zdalnie, poza miejscem pracy. Jakie inne czynności, zdaniem badanych, najczęściej powodują, że życie zawodowe wkracza w sferę prywatną?


Tylko 13 proc. aktywnych zawodowo Polaków wyznaje, że odczuwa wyrzuty sumienia w związku z wykonywaniem tych czynności poza miejscem i czasem pracy.

– Powszechnie wiadomo, że większość pracowników, aby wykonywać swoje zadania efektywnie musi mieć chwilę odpoczynku. I właśnie w tym kontekście prywatne sprawy mogą być załatwiane w czasie pracy – zauważa Jakub Gontarek, Specjalista ds. rynku pracy z Konfederacji Lewiatan. – To podejście wydaje się być zasadne w gospodarce 4.0, gdzie często konieczne jest szybkie reagowanie na nowe zadania czy problemy, które mogą pojawić się poza normalnym czasem pracy. Skoro pracodawcy oczekują zaangażowania po godzinach, powinni bardziej elastycznie podchodzić do wykonywania zadań prywatnych w godzinach pracy. Najważniejsze jest jednak, by sprawy osobiste nie utrudniały i nie dezorganizowały pracy całego zespołu.

Połowa pracodawców oczekuje stałej dostępności

– Nasze badanie potwierdziło, że pracownikom i pracodawcom zależy na dobrej relacji, nie tylko jeśli chodzi o kwestie zawodowe – mówi Katarzyna Merska z Gumtree.pl – Jednocześnie przesunięcie granicy w tej relacji powoduje, że już ponad połowa pracodawców oczekuje od pracownika stałej dostępności i możliwości kontaktu niezależnie od kanału komunikacji, dlatego  używa prywatnych kanałów do komunikacji z pracownikami.

Każdemu według potrzeb

– Dla jednych work-life integration jest rzeczywistością, w której funkcjonują i świetnie się realizują, zarówno prywatnie, jak i zawodowo, z kolei dla innych skończenie pracy o określonej godzinie i wyłączenie wszystkich narzędzi służbowych jest jedyną słuszną metodą, aby odpocząć, złapać dystans i osiągnąć równowagę – podsumowuje Alina Michałek, ekspert HR, HRlink – Wyzwaniem dla pracodawców jest poznanie potrzeb pracowników i przy odpowiednim doborze narzędzi i organizacji znalezienie właściwych rozwiązań. Lepiej więc nie narzucać pracownikom wyboru między rodziną i karierą, ale dać wybór pomiędzy work-life balance a work-life integration.

 [-OFERTA_HTML-]