W sesji panelowej „Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie”, która odbyła się 23 maja 2017 r. w Międzyzdrojach podczas XXVIII Konferencji Naukowo-Technicznej pn. „Awarie budowlane 2017”, uczestniczył zastępca głównego inspektora pracy Dariusz Mińkowski.

Konferencja pod nazwą „Awarie budowlane 2017” zorganizowana została przez Wydział Budownictwa i Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczeciński Oddział Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie. Patronatem merytorycznym konferencję objęli Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitet Nauki PZITB. Honorowy Patronat nad konferencją zapewnili Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Polska Izba Inżynierów Budownictwa, Wojewoda i Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Prezydent Miasta Świnoujścia, Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie oraz Amerykański Instytut Betonu.

Na zaproszenie organizatorów, obok zastępcy głównego inspektora pracy Dariusza Mińkowskiego w sesji panelowej „Porozumienie dla bezpieczeństwa w budownictwie” uczestniczyli także Jacek Szer, główny inspektor nadzoru budowlanego, Ryszard Trykosko, przewodniczący Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, prezes WARBUD, prezydent PDB; Tomasz Żuchowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. Dyskusję moderowali Wiktor Piwkowski, sekretarz generalny PZITB oraz Michał Wasielewski, rzecznik PDB.

Uczestnicy dyskusji wskazywali na główne zagrożenia występujące na budowach oraz dzielili się własnymi doświadczeniami w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa pracy. Rozmówcy podkreślili ogromną rolę Państwowej Inspekcji Pracy w procesie powstania i rozwoju inicjatywy, jaką jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które aktualnie zrzesza 12 firm wiodących na polskim rynku budowlanym. Dariusz Mińkowski podkreślił, że inspektorzy pracy dysponują wystarczającą ilością środków prawnych, w wyniku których mogą egzekwować bezpieczne warunki pracy. Jednocześnie wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że choć likwidacja uchybień niejednokrotnie odbywa się już w trakcie wizyty inspektora pracy, to stan ten nie jest utrzymywany po zakończeniu kontroli. Podjęte działania są niejednokrotnie tymczasowe i nie zapewniają usunięcia nieprawidłowości w sposób trwały. Podkreślił rolę czynnika ludzkiego w procesie budowy oraz wskazał na szeroki wachlarz możliwych do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie liczby wypadków. Zastępca głównego inspektora pracy wyraził pozytywną opinię na temat propozycji wprowadzenia zmian w zapisach ustawy o zamówieniach publicznych, tak, by w specyfikacji przetargowej ujęta była kwestia zabezpieczenia warunków bhp na budowie.

Podczas tegorocznej konferencji Międzynarodowy Dom Kultury w Międzyzdrojach gościł blisko 500 uczestników zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa w budownictwie z całej Polski.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z 26.05.2017 r.