Najwięcej tego typu odpowiedzi, bo aż 88 proc. padło w Chinach. Na drugim miejscu niechlubnego rankingu znalazły się Indie z wynikiem 81 proc. Nadgodziny są bardzo popularnym zjawiskiem w państwach takich jak: Australia, Kanada, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Meksyk, UK i USA. We wszystkich tych krajach, poza Francją, ponad 50 proc.  pracowników potwierdziła, że pracodawca proponował im pracę w nadgodzinach (rozumianą jako praca ponad podstawowy wymiar godzin i za wyższe wynagrodzenie). Płatne nadgodziny są jednak zjawiskiem pozytywnym i większość pracowników cieszy się, że ma taką możliwość: w Brazylii Kanadzie i USA 92 proc., w Australii 91 proc., w Meksyku i UK 90 proc., we Francji 85 proc., oraz 61 proc. w Chinach.

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/16884-majority-of-workers-worldwide-believe-employers-violate-overtime-rules