Jak informuje „Dziennik Gazeta Prawna”, w Sejmie jest kilka poselskich inicjatyw zwiększenia uprawnień PIP. Jedna z nich przewiduje możliwość podejmowania kontroli bez uprzedzenia pracodawcy. Zdaniem inicjatorów nowelizacji ustawy o swobodzie gospodarczej dotychczasowa praktyka pokazuje, że zapowiadana kontrola niejednokrotnie uniemożliwia rzetelne ustalenie rzeczywistego stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy czy warunków pracy.
Zdaniem Henryki Bochniarz, prezydent Konfederacji Lewiatan, wprowadzenie tego typu zmiany zniweczy dotychczasowy proces racjonalizowania sposobów kontroli oraz ograniczania nadmiernych obciążeń biurokratycznych.

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.