Projekt ma na celu przystosowanie przepisów prawa do wyroku z dnia 26 stycznia 2011 r., II PK 159/10, w którym SN wskazał na:

1. nieważność czynności prawnej polegającej na wystawieniu weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy;
2. nieważność - z mocy prawa - weksla wystawionego jako skutek nieważnej czynności prawnej polegającej na wystawieniu weksla gwarancyjnego jako środka zabezpieczenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przez pracownika w mieniu pracodawcy;
3. niemożność dochodzenia zaspokojenia wekslowego na podstawie nieważnego weksla przez nabywcę takiego weksla.
Ponadto, zgodnie z projektem, żądanie od pracownika wystawienia weksla, złożenia oświadczenia o poddaniu się egzekucji lub uznaniu długu oraz przyjęcie takich zabezpieczeń przez pracodawcę lub osobę działającą w jego imieniu stanowiłoby wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
Projekt został wniesiony do Sejmu przez grupę posłów PO oraz skierowany do Biura Legislacyjnego oraz Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu.