Indywidualny numer rachunku składkowego składa się z 26 cyfr. Numer rachunku zawiera numer identyfikujący ZUS, a ostatnie jego 10 cyfr  to  numer NIP płatnika.

Otrzymany numer rachunku składkowego można sprawdzić w przeglądarce www.eskladka.pl lub na stronie ZUS w wyszukiwarce numeru rachunku składkowego, a także w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.

ZUS wykorzystał w indywidualnym numerze rachunku numer NIP, ponieważ jest on identyfikatorem płatnika składek zarówno dla osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej, jak i dla osoby fizycznej, która opłaca składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne.

Ważne!
Wiele z wysłanych informacji wróciło do ZUS. ZUS podejmie ponowną próbę doręczenia informacji, ale jeśli do końca grudnia 2017 roku nie dostaniesz informacji o numerze Twojego rachunku albo jeśli zgubisz list, skontaktuj się ze swoją placówką lub Centrum Obsługi Telefonicznej (nr tel.: 022 560 16 00).

Dotychczasowe rachunki do wpłat zostaną zamknięte 31 grudnia 2017 roku. Jeśli nie będziesz znać swojego numeru rachunku, nie opłacisz składek w 2018 roku.