Z danych wynika, że w pierwszym kwartale 2017 r. działało 1078 centrów tego typu, które łącznie zatrudniały 244 tys. osób. Według szacunków specjalistów, zważywszy na tempo rozwoju branży, do 2020 r. w sektorze będzie pracować 300 tys. osób. Największą część zatrudnienia w omawianym sektorze (35 proc.) przypada na centra usług wspólnych (SSC). Kolejne są: centra IT (30 proc.), centra outsourcingowe (21 proc.) oraz centra R&D (14 proc.).

[-DOKUMENT_HTML-]