W październiku minimalnie wyższe bezrobocie
\

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca września br.) wyniosła w październiku 2012 roku 12,5 proc. W porównaniu do września br. to wzrost o 0,1 punktu procentowego.

Wzrost stopy bezrobocia w październiku br. (w granicach od 0,1 do 0,3 punktu procentowego) odnotowano w dwunastu województwach. O 0,3 punktu natężenie bezrobocia wzrosło w województwie warmińsko-mazurskim. W dwóch województwach (lubelskim i łódzkim) wskaźnik bezrobocia w porównaniu do poprzedniego miesiąca nie zmienił się. Z kolei w województwach lubuskim i świętokrzyskim odnotowano spadek wskaźnika bezrobocia (odpowiednio o 0,2 i 0,1 punktu). Najniższa stopa bezrobocia (na poziomie 9,2 proc.) wystąpiła w województwie wielkopolskim, najwyższa w województwie warmińsko-mazurskim (19,8 proc.).

Liczba bezrobotnych w końcu października 2012 roku wyniosła 1 995,9 tys. osób. W porównaniu do końca września 2012 roku wzrosła o 16,9 tys. osób (o 0,9 proc.). Względny (procentowy) wzrost liczby bezrobotnych w październiku 2012 roku odnotowano w czternastu województwach, przy czym najsilniejszy w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, pomorskim, podkarpackim. Spadek liczby bezrobotnych miał miejsce w województwach lubuskim (1,8 proc., 1,1 tys. osób) i świętokrzyskim (0,3 proc., o 0,3 tys. osób).

Pogorszenie sytuacji na rynku pracy było spowodowane przede wszystkim obserwowanym w ostatnich miesiącach spowolnieniem gospodarczym, przejawiającym się pogorszeniem koniunktury w kluczowych sekcjach działalności gospodarczej, takich jak przetwórstwo przemysłowe, budownictwo czy handel detaliczny.

Przyczyną bezrobocia jest również spadek liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędów pracy. Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w październiku 2012 roku (na podstawie meldunków wojewódzkich urzędów pracy) wyniosła 67,2 tys. i w porównaniu do września 2012 roku spadła o 15,8 tys. (o 19 proc.).

Spadek liczby wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w październiku 2012 roku odnotowano we wszystkich województwach.

Opracowanie: Weronika Adamczyk

Źródło: www.mpips.gov.pl, stan z dnia 9 listopada 2012 r.

Data publikacji: 9 listopada 2012 r.