Głównym tematem VI edycji Konwentu Prawa Pracy były wprowadzane w 2015 roku zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych, m.in.:

- nowe zasady dotyczące używania samochodów służbowych obowiązujące od 1 stycznia 2015 r.

- planowane zmiany w umowach terminowych,

- wprowadzenie od 2015 r. oskładkowania przychodów członków rad nadzorczych

- czy kontrole różnych instystucji: PIP, ZUS, US.

Gorącymi tematami Konwentu były jednak nie tylko najnowsze zmiany w prawie, ale również rozliczanie i rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych, urlopy rodzicielskie czy czas pracy pracowników mobilnych. W trakcie wystąpień pojawiło się wiele pytań, na które Prelegenci oraz Eksperci Doradztwa Kadrowego WK odpowiadali także w kuluarach, do późnych godzin popołudniowych.

http://www.konferencja.abc.com.pl/konwentprawapracy/