Najbardziej niepokoją się o swoje miejsca pracy osoby nisko wynagradzane (2 tys. zł. netto) i bez etatów. Pracownicy problemów z zachowaniem stanowiska najczęściej spodziewają się dopiero w perspektywie 2 lat (9 proc.) lub najbliższym półroczu (8 proc.). W razie utraty zatrudnienia aż 60 proc. chce szukać pracy po znajomości.
 
W porównaniu do 2014 r., Polacy zapytani w tym roku o czas poszukiwania pracy są mniejszymi optymistami. Podczas gdy w ubiegłym roku ponad połowa zapytanych twierdziła, że potrzebuje ok. 3 miesięcy na znalezienie nowej pracy, w tym roku taką deklarację złożyło już tylko 49 proc. badanych. 1/5 Polaków twierdzi, że ta czynność zajmie im pół roku, a co dziesiąty zapytany, że nawet ponad rok. Zdecydowanie szybciej nową pracę spodziewają się znaleźć osoby poniżej 35 roku życia niż osoby starsze. 
 
W grupie zatrudnionych Polaków aż 56 proc. spodziewa się podwyżki. 36 proc. zatrudnionych uważa, że w najbliższych miesiącach ich wynagrodzenie nie ulegnie zmianie, a 4 proc. respondentów obawia się obniżenia swojej płacy. W porównaniu do poprzednich dwóch lat znacznie wzrosła liczba pracowników oczekujących podwyżki wynagrodzenia, a zmalała liczba oczekujących jego utrzymania. Kobiety są większymi optymistkami i częściej od mężczyzn spodziewają się podniesienia poziomu wynagrodzenia – odpowiednio 63 proc. i 51 proc.