Ogłoszona 27 listopada 2014 r. ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej zapewnia zachowanie ważności badań lekarskich w przypadku zmiany pracodawcy. Ta zmiana wejdzie w życie od 1 kwietnia 2015 r.

Od 1 stycznia 2015 r. wejdą natomiast w życie zmiany w rozliczaniu podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych czy zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS.

Zobacz także: Badania lekarskie ważne również u nowego pracodawcy

Ustawa wprowadza zmiany m.in. w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych:

- zachowanie przy zmianie pracodawcy, w określonych sytuacjach, ważności orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku,

- zastąpienie obecnego systemu rozliczania podatku dochodowego z tytułu użytkowania pojazdu służbowego do celów prywatnych systemem ryczałtowym,

- zwolnienie z podatku dochodowego wartości świadczenia dowozu do zakładu pracy transportem zbiorowym (autobusem) organizowanym przez pracodawcę oraz zwolnienie wartości świadczenia z tytułu bezpłatnej pomocy prawnej udzielanej osobom niezamożnym,

- zmniejszenie obowiązków płatników w zakresie ZUS (zniesienie obowiązku sprawdzania prawidłowości danych przekazywanych do ZUS, zniesienie obowiązku przekazywania informacji z raportów miesięcznych osobom odprowadzającym wyłącznie składki zdrowotne),

Zobacz także:  Resort pracy proponuje zmiany dotyczące badań lekarskich pracowników

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem zmian w Kodeksie pracy, które mają wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2015 r.