Zgodnie z ustawą, podniesienie wieku emerytalnego będzie odbywało się stopniowo – począwszy od 2013 roku, będzie on podnoszony co trzy miesiące o 1 miesiąc. Poziom 67 lat dla mężczyzn zostanie osiągnięty w 2020 r., a dla kobiet w 2040 r. (do 67. roku życia będą pracować kobiety dzisiaj mają 38 lat). Reformą nie zostaną objęte kobiety powyżej 59. roku życia oraz mężczyźni powyżej 64. roku życia.

Ustawa przewiduje również możliwość wypłaty emerytury częściowej.

Prawo do emerytury częściowej będzie miała kobieta w wieku co najmniej 62 lat, posiadająca minimum 35-letni staż ubezpieczeniowy oraz mężczyzna w wieku co najmniej 65 lat, przy minimum 40-letnim stażu ubezpieczeniowym.

Okres ubezpieczeniowy uwzględnia okres składkowy, obejmujący m.in. okres ubezpieczenia, czyli np. pracę na podstawie umowy o pracę czy okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, jak i nieskładkowy, obejmujący m.in. okres pobierania wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego lub opiekuńczego, świadczenia rehabilitacyjnego czy naukę w szkole wyższej na jednym kierunku, pod warunkiem ukończenia tej nauki, w wymiarze określonym w programie studiów. Wysokość emerytury częściowej będzie wynosiła 50% emerytury (na dzień ustalenia prawa do emerytury częściowej) i nie będzie podlegała podwyższeniu do kwoty najniższej emerytury.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Źródło: www.dziennikustaw.gov.pl