Aż 43% badanych stwierdziło, że odrzuciło kandydata po wejściu na jego profil na portalu społecznościowym. Oznacza to 9% wzrost tego wyniku w porównaniu z rokiem ubiegłym. Obecnie 39% pracodawców poszukuje pracowników poprzez portale społecznościowe, to także o 2% więcej niż w tamtym roku. Najwięcej wątpliwości budzą w pracodawcach prowokacyjne zdjęcia zamieszczane przez potencjalnych kandydatów (50%). 48% pracodawców przeraża postowanie na temat picia lub zażywania narkotyków. 33% ma wątpliwości po tym jak potencjalny kandydat zamieszcza nieprzychylne informacje na temat byłego lub obecnego pracodawcy. 24% pracodawców jest w stanie stwierdzić, że pracownik napisał kłamstwa w CV i to właśnie dzięki informacjom na portalu społecznościowym.

Pracodawcy podkreślają jednak, że dzięki portalom spłecznościowym można pozyskać informację, które zwiększają wartość kandydata.

19% ankietowanych podkreślało, że zatrudniło pracownika właśnie dzięki informacjom zamieszczonym na portalach społecznościowych.

Pozytywne informacje, które pracodawcy znajdują na portalach społecznościowych to m.in.: profesjonalny image (57%), ciekawe zainteresowania (57%), potwierdzenie swoich kwalifikacji (49%), kreatywność (46%), świetne umiejętności komunikacyjne (43%).

Więcej: www.hrreporter.com/articleview/18320-2-in-5-employers-found-cause-on-social-media-to-not-hire-a-candidate-survey