Negatywny wpływ obniżenia wieku emerytalnego na dobrobyt najmłodszych pokoleń Polaków potwierdzają analizy naukowe. Wynika z nich, że niższy wiek emerytalny zadziała szczególnie na niekorzyść kobiet.

W najgorszej sytuacji znajdą się osoby urodzone w latach 90. Szacujemy, że blisko trzy czwarte osób z tych roczników może pobierać minimalną emeryturę – tłumaczy Magda Malec z GRAPE.

[-DOKUMENT_HTML-]

Skoro tylko w 1990 r. urodziło się 548 tys. dzieci, to w przyszłości minimalne emerytury może pobierać 300 tys. osób. A to dotyczy tylko jednego rocznika.

Eksperci zwracają uwagę na związek wysokości emerytur ze starzeniem się społeczeństwa. – Liczba urodzeń spada już od lat 90. To oznacza, że już teraz, ale i w przyszłości, liczba osób aktywnych zawodowo będzie maleć. Jak pokazują prognozy, przy ponownie obniżonym wieku emerytalnym za 50 lat na 100 osób w wieku produktywnym będzie przypadać 75 osób w wieku emerytalnym.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna