Uroczyste posiedzenie Małopolskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Na temat stanu polskiego budownictwa dyskutowali na uroczystym posiedzeniu członkowie Małopolskiej Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie przy Okręgowym Inspektorze Pracy w Krakowie. Spotkanie odbyło się 18 stycznia br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. Inicjatorem i gospodarzem spotkania był Tadeusz Fic, okręgowy inspektor pracy w Krakowie.

W posiedzeniu wzięli udział: Leszek Zając - zastępca głównego inspektora pracy, Janusz Żbik - podsekretarz stanu w Ministerstwie ds. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Zbigniew Janowski - przewodniczący Rady Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie, prof. Kazimierz Furtak - rektor Politechniki Krakowskiej, Marek Piwowarczyk - kanclerz małopolskiej loży BCC oraz członkowie rady, na czele z przewodniczącą Anną Tarczyńską-Gałaś. Obecni byli przedstawiciele Galicyjskiej Izby Budownictwa, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa w Krakowie, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, związków zawodowych oraz pracodawcy.

Tadeusz Fic podziękował rektorowi Politechniki Krakowskiej za dotychczasową owocną współpracę uczelni i Państwowej Inspekcji Pracy. Podczas posiedzenia zostało podpisane porozumienie o współpracy PIP z Politechniką Krakowską.

- Nasza dotychczasowa współpraca koncertowała się głównie na szkoleniach organizowanych dla studentów politechniki, teraz zostanie poszerzona o nowe formy. Myślę, że systematyczna wymiana informacji, na przykład z badań, prowadzonych przez naszych specjalistów, ustalających przyczyny katastrof budowlanych i wypadków przy pracy wzbogaci zajęcia dydaktyczne prowadzone na uczelni, a wiedza, opinie i ekspertyzy pracowników naukowych politechniki będą nieocenione w działalności Państwowej Inspekcji Pracy - podkreślił szef krakowskiego okręgu inspekcji pracy.

Prof. Kazimierz Furtak przyznał, iż "porozumienie podsumowuje dotychczasowe wspólne działania na rzecz ochrony pracy i jej bezpieczeństwa, ale i wytycza nowe drogi. Nasi pracownicy i studenci są świadomi wagi tych zagadnień. Wszystkie projekty prowadzone na naszej uczelni są pod względem bezpieczeństwa pracy kontrolowane. Jesteśmy gotowi do nowych, szerszych działań w tej dziedzinie." Podczas posiedzenia analizie poddane zostało bezpieczeństwo małopolskiego budownictwa oraz stan wypadkowości w tym sektorze w 2012 r.

- Pomimo tego, że w 2012 r. mniej osób zginęło na budowach, to już początek nowego roku jest bardzo niepokojący. W przeciągu dwóch tygodni stycznia 2013 r. odnotowaliśmy w Małopolsce dwa wypadki ze skutkiem śmiertelnym. Dwie osoby zginęły w wyniku upadku z wysokości – stwierdził nadinspektor OIP Kraków Stanisław Janecki.

Podczas posiedzenia rady zastępca głównego inspektora pracy Leszek Zając wręczył Odznakę Honorową za Zasługi dla Ochrony Pracy społecznemu inspektorowi pracy Henrykowi Cale. Z kolei przewodniczący Związku Zawodowego "Budowlani" Zbigniew Janowski odznaczył Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie za dotychczasową współpracę złotym medalem 120-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych.

Źródło: www.pip.gov.pl, stan z dnia 25 stycznia 2013 r.

Data publikacji: 25 stycznia 2013 r.