Jak poinformował w środę UOKiK, sankcje finansowe za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów nałożono na 10 przedsiębiorców. Na sześć firm nałożono kary za nieudzielenie w terminie informacji w postępowaniu UOKiK, w przypadku dwóch Prezes Urzędu przyjęła zobowiązanie do zmiany zakwestionowanych praktyk, w jednym przypadku postępowanie umorzono.

UOKiK przypomniał, że konsument, który decyduje się na oszczędzanie w tzw. III filarze systemu emerytalnego, może odkładać pieniądze m.in. na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE). W zależności od wybranej formy oszczędzania, stroną umowy o ike może być m.in. biuro maklerskie, zakład ubezpieczeń, bank lub fundusz inwestycyjny.

Urząd podkreślił, że zakwestionowane zapisy umów są sprzeczne z ustawą o IKE i IKZE, prawem bankowym, są też wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Zakwestionowano m.in. brak odpowiedzialności za operacje pieniężne czy wydłużenie terminu na wypłatę środków po śmierci ubezpieczonego.

Najwyższą karę - 14,7 mln zł - Prezes UOKiK nałożyła na BRE Bank, stwierdzając, że stosował cztery niedozwolone klauzule umowne, wpisane do rejestru klauzul niedozwolonych. Dotyczyły m.in. wyłączenia odpowiedzialności banku w przypadku użycia przez osoby trzecie numeru identyfikacyjnego oraz haseł do kanałów dostępu do lokaty na rachunku czy w przypadku ograniczenia dostępu do rachunku IKE i również nie ponosił za to odpowiedzialności. Niedozwolone jest arbitralne zwalnianie się z odpowiedzialności w każdej sytuacji - przypomniał Urząd. Bank odwołał się od decyzji do sądu antymonopolowego.

Banki PKO BP i Millennium zostały ukarane m.in. za brak odpowiedzialności za przeprowadzanie operacji pieniężnych. Kara dla PKO BP wyniosła ponad 14,6 mln zł, dla Millennium Banku - ponad 2,8 mln zł. Decyzje nie są ostateczne, ponieważ oba banki odwołały się do sądu.

Do sądu od decyzji o karze w wysokości ponad 1,2 mln zł odwołało się również PZU Życie, ukarane m.in. za wydłużenie w umowie terminu na wypłatę środków po śmierci ubezpieczonego. Ponad 1 mln zł wyniosła kara dla ING TUnŻ m.in. za nadmierne wymagania przy wypłacie środków. Firma odwołała się do sądu.

Kara dla BGŻ wyniosła ponad 1,3 mln zł, dla BZ WBK TFI 7,3 tys. zł, dla Millennium TFI- 9.9 tys. zł, dla TFI BNP Paribas Polska 1,5 tys. zł, dla Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych - 34,3 tys. zł.

Legg Mason TFI i TFI PZU zobowiązały się zmian praktyk.

Kary w wysokości 17 tys. 667 zł za nieudzielenie informacji na żądanie Prezes UOKiK nałożone zostały na DB Securities, DM TMS Brokers, Generali PTU, Generali Życie TU, Ipopema Asset ManagementMercedes–Benz Bank Polska.