Porozumienie dotyczy współpracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa technicznego i ochrony przeciwpożarowej w Polsce.
W ramach współpracy strony będą wspierać inicjatywy związane z bezpieczeństwem w przemyśle, ustalać zasady współpracy w postępowaniu w przypadku wystąpienia awarii przemysłowych oraz dotyczące badań, opinii i ekspertyz technicznych. Współpraca przewiduje również podejmowanie nowych inicjatyw w obszarze bezpieczeństwa w przemyśle.