Pracę tymczasową wciąż kojarzy się ze stanowiskami niższego szczebla. Tymczasem coraz częściej firmy korzystają z takiej formy zatrudnienia również na stanowiska biurowe. Szacuje się, że procentowy udział pracowników na stanowiskach biurowych pośród pracowników tymczasowych wynosi 30 proc. i stale rośnie. Dotyczy to głównie stanowisk związanych z obsługą klienta, księgowością i kadrami.