Będzie „trzynastka”

We wtorek, w Żyrardowie prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o dodatkowym rocznym świadczeniu dla emerytów i rencistów. Ustawa ta wprowadza tzw. trzynastkę dla emerytów i rencistów jako doroczne, dodatkowe świadczenie. Będzie ono wypłacane w wysokości najniższej emerytury obowiązującej od 1 marca roku, w którym wypłacane jest dodatkowe świadczenie. W 2020 r. będzie to 1200 zł brutto.

Dodatkowe świadczenia będą wypłacane z urzędu, wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Z kwoty świadczenia nie będą dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu.

 


"Trzynastkę " otrzymają osoby pobierające emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne i strukturalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych.

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w 2020 r. dodatkowe roczne świadczenie pieniężne zostanie wypłacone ok. 9,8 mln osób, w tym otrzyma je 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 r. wypłata tego dodatkowego świadczenia ma kosztować ok. 11,75 mld zł, a w roku 2021 – ok. 22,7 mld zł.

Czytaj również: Inflacja zje waloryzację, choć 13-tka uratuje w tym roku portfel seniorów>>

Przypomnijmy, że raz pierwszy "trzynastki" zostały wypłacone w 2019 r. Wtedy były jednorazowym świadczeniem, a emeryci i renciści otrzymali po 1100 zł brutto. Wsparcie trafiło wówczas do 9,8 mln osób.

Za rok także "czternastka"

Natomiast rząd zdecydował,  o kolejnym w 2021 roku dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów. Z przygotowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projektu wynika, że w 2021 r. „czternaste świadczenie” w wysokości najniższej emerytury (która od marca będzie wynosić 1200 zł brutto) otrzymają emeryci i renciści, których wysokość świadczeń nie przekracza 2,9 tys. zł (przed dokonaniem odliczeń, potrąceń itd.). W przypadku zaś osób, których świadczenia przekraczają 2,9 tys. zł, „czternastka” będzie wypłacana na zasadzie „złotówka za złotówkę”, czyli w kwocie pomniejszonej o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą 2,9 tys. zł.

Czytaj również: Czternaste emerytury będą wypłacone w listopadzie i grudniu 2021 r.>>

Czternasta emerytura nie dla każdego

Jak podał we wtorek resort pracy, projektowane przepisy zakładają, że wypłata tzw. czternastej emerytury będzie przebiegała na podobnych zasadach, jak wypłata „trzynastek”. Świadczenia będą wypłacane z urzędu, a proponowane rozwiązanie będzie miało zastosowanie do emerytur i rent w systemie powszechnym, rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.

Kwota „czternastki” nie będzie miała wpływu na uprawnienia osób ubiegających się o świadczenia, dodatki, zasiłki, czy np. ulgę rehabilitacyjną. Z kwoty świadczenia nie będą również dokonywane potrącenia i egzekucje.

W przypadku czternastych emerytur obowiązywać będzie jednak ograniczenie liczby uprawnionych.

- Teraz proponujemy przepisy, w świetle których w 2021 roku osoby otrzymujące niższe świadczenia otrzymają dodatkowe wsparcie. Chcemy, żeby tym osobom żyło się lepiej, żeby miały więcej finansowych możliwości – mówi Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej

Z projektu wynika, że świadczenie będzie przysługiwało osobom, które w dniu 31 października 2021 roku będą miały prawo do świadczeń określonych w projektowanej ustawie.

 


Dodatkowe świadczenie, w kwocie najniższej emerytury, otrzymają osoby pobierające świadczenia do 2900 złotych brutto. W przypadku zaś osób pobierających świadczenie w wysokości powyżej tego progu stosowana będzie zasada „złotówka za złotówkę”, a więc tzw. czternasta emerytura będzie zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 złotych.

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy, że dodatkowym rocznym świadczeniem objętych będzie ok. 9,1 mln osób. Zdecydowana większość – 7,9 mln osób – otrzyma wypłatę w pełnej wysokości.

Na wypłatę tzw. czternastych emerytur rząd przeznaczy ok. 10,6 mld złotych, a dodatkowe wsparcie zostanie wypłacone z urzędu, w listopadzie 2021 roku. W wyjątkowych sytuacjach świadczenie będzie wypłacone w grudniu 2021 roku (w przypadku świadczeń i zasiłków przedemerytalnych) oraz w styczniu 2022 roku (w przypadku okresowo co kwartał wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników).