Jednym z sygnatariuszy porozumienia jest Konfederacja Lewiatan, która aktywnie uczestniczyła w ramach BusinessEurope w przygotowaniu treści porozumienia. W inicjatywie wzięli również udział reprezentanci SMEunited, CEEP i EKZZ oraz komitet łącznikowy EUROCADRES/CEC.

Porozumienie do pozytywnych skutków transformacji cyfrowej zalicza: nowe możliwości zatrudnienia, zwiększoną wydajność, poprawę warunków pracy, nowe sposoby organizacji pracy, poprawę jakości usług i produktów. Wśród ryzyk wymienia natomiast zmianę charakteru niektórych zawodów czy nawet brak zapotrzebowania na niektóre zawody, a także ograniczony dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do nowych technologii.

Czytaj również: ZUS chce wszystko wiedzieć o każdym swoim kliencie>>

Skutki transformacji

- Transformacja cyfrowa powinna być postrzegana jako proces pozytywny, dający nowe możliwości zatrudnienia, modyfikujący obecnie przestarzałe i nieprzystające do aktualnych realiów warunki pracy i sposoby organizacji pracy. Niemniej jednak, transformacja ta z pewnością doprowadzi do likwidacji niektórych miejsc pracy, przede wszystkim tych, w których powtarzalne czynności mogą zostać zastąpione przez systemy automatyzacji i robotyzacji. Dlatego też tak ważna jest elastyczność, otwartość na zmiany, perspektywiczne myślenie, a przede wszystkim chęć zmierzenia się z wyzwaniami jakie transformacja cyfrowa ze sobą niesie. Omawiane porozumienie zdaje się wychodzić naprzeciw potencjalnym wątpliwościom i obawom – mówi Elżbieta Dziuba, ekspert ds. cyfrowych Konfederacji Lewiatan.

Cele porozumienia w sprawie cyfryzacji:

  1. podniesienie świadomości w środowisku pracy na temat wyzwań, ale także i możliwości jakie daje transformacja cyfrowa
  2. stworzenie odpowiednich warunków dla przedsięwzięć, które zapewnić mają integrację technologii cyfrowych w świecie pracy z obowiązkami pracodawców oraz pracowników.

- Wdrożenie porozumienia w sprawie cyfryzacji jest dużym wyzwaniem i wymaga współdziałania zarówno organizacji pracodawców, jak i związków zawodowych, szczególnie w obszarze mapowania potrzeb w zakresie zapotrzebowania na kwalifikacje pracowników. Musimy wiedzieć, jakie branże będą potrzebować nowych umiejętności, a jakie – z uwagi na zmiany technologiczne – będą redukować zatrudnienie – podkreśla Monika Fedorczuk, ekspert ds. rynku pracy Konfederacji Lewiatan.

Polska znajduje się na początku drogi we wdrażaniu autonomicznego porozumienia na rzecz cyfryzacji, ale wśród partnerów społecznych, zarówno po stronie związkowej, jak i organizacji pracodawców, jest wysoki poziom świadomości dotyczącej nieuchronności zmian technologicznych i konieczności dostosowania do nich zarówno kompetencji pracowników, jak i sposobów organizacji pracy. Cyfryzacja jest ogromną szansą dla naszej gospodarki, ale musimy być do niej przygotowani i monitorować jej skutki, również te społeczne.