20 lutego płatnikowi upływa termin zapłaty:

-  składki na PFRON;

-  zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło;

-  zaliczki na podatek dochodowy od dochodów zagranicznych (ze stosunku pracy oraz z emerytur i rent) oraz innych dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatnika.

Więcej informacji na temat ważnych terminów kadrowych >>>