W dniu 14 marca w załączniku do obwieszczenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 23 lutego 2016 r. ogłoszony został tekst jednolity rozporządzenia w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej (Dz. U. poz. 331).

Opublikowany 14 marca jednolity tekst rozporządzenia z dnia 25 kwietnia 2002 r. w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej uwzględnia zmiany wprowadzone:

1) rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 3 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej (Dz. U. Nr 190, poz. 1168);

2) rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 22 września 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej (Dz. U. Nr 200, poz. 1325);

3) rozporządzeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 19 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykazu miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia przebywających w nich na placówkach zagranicznych członków służby zagranicznej (Dz. U. poz. 496).

Ogłoszenie tekstu jednolitego nie powoduje zmiany treści normatywnej rozporządzenia.

Ewa Saj