Brak przeszkolenia zatrudnionych przy pracach sezonowych często wykrywany jest przy okazji badania innych nieprawidłowości. Zgodnie z relacją Dziennika Gazeta Prawnej, stało się tak w przypadku firmy z woj. świętokrzyskiego, która zajmowała się m.in. wycinką drzew. W związku z wypadkiem, do jakiego doszło w trakcie wycinania topoli, kontrolę w przedsiębiorstwie przeprowadził OIP w Kielcach. Okazało się, że poszkodowany, zatrudniony na podstawie umowy o dzieło, nie miał przygotowania do świadczenia tego typu prac, nie był przeszkolony w zakresie bhp i nie został poddany badaniom potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania takich obowiązków. Ze względu na skutki zaniedbań firmy w zakresie bhp – inspektor złożył do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez pracodawcę (art. 220 par. 1 k.k.).

Zobacz także: Zlecenie i umowa o dzieło a szkolenie BHP i badania lekarskie>>

Zobacz także: Podstawa zatrudnienia decyduje o trybie postępowania powypadkowego>>

Więcej na ten temat w Serwisie BHP.