Szef Państwowej Inspekcji Pracy poinformował gości o wynikach ubiegłorocznych kontroli pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej oraz pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne na otwartym rynku pracy. Wskazano na konieczność wprowadzenia regulacji prawnych, które sprzyjałyby poprawie stanu bezpieczeństwa pracy osób niepełnosprawnych.

W trakcie spotkania szefowie POPON zaprosili Romana Giedrojcia do udziału w pracach kapituły XII edycji konkursu dla pracodawców wrażliwych społecznie „Lodołamacze”.

„Lodołamacze” to pracodawcy, którzy, prowadząc przyjazną politykę personalną wobec niepełnosprawnych, uwzględniają potrzeby ich rehabilitacji zawodowej. W dotychczasowych edycjach konkursu wzięło udział ponad 3,9 tys. uczestników, przyznano ponad 550 tytułów „Lodołamacza”. Główny inspektor pracy corocznie wchodzi w skład centralnej kapituły konkursu.