Europa musi stać się bardziej fair - oświadczył po spotkaniu z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem w Paryżu. "W każdym razie bardzo popieramy propozycję Francji w sprawie zreformowania dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej pracowników delegowanych" - powiedział Gabriel. Wspomniana dyrektywa odnosi się do osób, oddelegowanych przez swego pracodawcę do pracy w innym państwie unijnym. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej osoby pracujące w tym samym miejscu miałyby być w zasadzie tak samo wynagradzane w celu wyeliminowania konkurencji płacowej, określanej także jako dumping płacowy.

Macron chce jak najszybszego uzgodnienia zmodyfikowanej dyrektywy, postulując równocześnie ograniczenie okresu oddelegowania do maksymalnie jednego roku. Propozycja KE mówi tu o maksymalnie 24 miesiącach. Przeciwnikami wprowadzania zmian do dyrektywy są Polska i niektóre inne państwa Europy Środkowej i Wschodniej, widzące w tym zagrożenie dla własnych firm zwłaszcza z sektora transportowego. (PAP)