Według badania przeprowadzonego przez organizację pozarządowe YouGov i British Heart Foundation pracownicy, którzy odczuwają presję w pracy skarżą się na pogorszenie stanu ich zdrowia. Aż dwie piąte ankietowanych twierdzi, że w ciągu ostatnich 5 lat zaczęli więcej jeść, tyć, palić oraz więcej pić właśnie przez stres, który towarzyszy im w pracy.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie ponad 1000 pracowników. 43% twierdzi, że nie poświęca wystarczająco czasu na ćwiczenia fizyczne właśnie przez pracę. 22% ankietowanych potwierdza, że ilość spożywanego przez nich alkoholu wzrosła w związku ze stresem w miejscu pracy. 9% pracowników potwierdza, że ich przygoda z paleniem rozpoczęła się właśnie w pracy - w związku z presją jaką tam odczuwają. 60% ankietowanych twierdzi, że często zdarza im się zostawać w pracy po godzinach za co nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia. Jedna piąta badanych potwierdza, że na bezpłatne nadgodziny poświęcają ponad 5 godzin w tygodniu. Wniosek z badań taki, że pracodawcy muszą w końcu zrozumieć, że zdrowy pracownik to lepszy pracownik i większą wagę przykładać do stanu zdrowia swoich podwładnych.

Źródło: www.cipd.co.uk, stan z dnia 17 lutego 2015 r.