Z badań przeprowadzonych przez firmę Capita Employee Benefits na grupie ponad 3 tys. pracowników, wynika, że 44% badanych zna osobę, która odeszła z pracy z powodu nadmiernego poziomu stresu.

36% ankietowanych twierdzi, że ich koledzy z pracy skarżyli się swoim przełożonym na zły stan zdrowia spowodowany stresem w pracy, jednak nie otrzymali żadnego wsparcia. 33% pracowników przyznaje, że nie miałoby odwagi porozmawiać ze swoim przełożonym o tego typu trudnościach, a 56% twierdzi, że nie chciałoby mówić komukolwiek z pracy o tym, że biorą urlop lub zwolnienie ze względu na problemy ze zdrowiem psychicznym.

10 października obchodzono Narodowy Dzień Zdrowia Psychicznego w Wielkiej Brytanii, w związku z którym przeprowadzono ankietę na grupie 1000 osób. Okazuje się, że 70% ankietowanych wymienia stres jako problem, który dotyka głównie pracowników. Największy problem ze stresem mają w Wielkiej Brytanii pracownicy sektora publicznego, bo aż 94% z nich cierpi na jego nadmiar. Poziom stresu jest także wysoki w sektorze edukacji (89%) i zdrowia (82%).

Więcej: www.cipd.co.uk/pm/peoplemanagement/b/weblog/archive/2016/10/10/nearly-half-of-uk-workers-know-someone-who-quit-work-because-of-stress.aspx

Źródło: CIPD, stan z dnia 14 października 2016 r.